En sådan här borde jag skaffa att ha nere i serverrummet, så slipper man ha verktyg och skit spridda i groventrén, kommer med en massa verktyg ...
C8BFE79A-6CB1-47B2-B06B-8006929A9CDB